Dankzegging

Aan de uiteindelijke realisering van deze expositie is een relatief lange periode van voorbereiding voorafgegaan. Een eerste inventarisatie van de eventueel benodigde artefacten, zodat deze expositie Łberhaupt enige kans van slagen zou hebben, toonde al snel aan dat de doelgroep het best gediend zou zijn van een evenement dat zowel de practische als de historische aspecten van precisiemetingen toont.

Gezien de diversiteit van de behandelde onderwerpen, was al snel duidelijk dat de studieverzameling van onze Stichting onvoldoende te bieden had. Daarom is in een vroeg stadium contact gezocht met bruikleengevers. In een later stadium hebben wij contact opgenomen met de voormalige Studieverzameling van de Faculteit Informatietechnologie en Systemen van de TU Delft, waarbij al spoedig een symbiose ontstond, waarvan wij vandaag het resultaat kunnen zien.

Daarom bedanken wij allereerst voor hun grote betrokkenheid en hun persoonlijke inzet:

Martin Nieuwenhuizen, als de gastgever van dit evenement
Theo Ensing, de beheerder van de voornoemde studieverzameling
Adri de Keijzer, voor de fotografie en bijbehorende zaken

Alsmede de bruikleengevers:

Ron Bechthold, Amstelveen
Joop van Bree, Amsterdam
Peter Brinkenberg, Leiden
Kees van Donk, Veldhoven
Carlo Esman, Ďs Gravenwezel, BelgiŽ
Karel Hagemans, Nieuwerkerk a/d Yssel
Bertus Mulder, Hattem
Erik Nol, West-Zaan
Lars Wackie Eijsten, Delft
Wtenweerde, Dieren
Paul Weyers, Helmond

Zonder de inzet van de vele vrijwilligers was deze expositie, zeker gezien het openbare karakter van de technische demonstraties, nooit tot stand gekomen.
 

Arthur O. Bauer
    Voorzitter 

Aspecten van precisiemetingen

Deze catalogus toont een overzicht, aan de hand van posterkopieŽn, van de tentoongestelde artefacten en geeft aanvullende informatie.

De locatie is de grote zenderzaal van het voormalige zendstation Radio Kootwijk, op 25 november 2000.

Organisatie:
Stichting Centrum voor Duitse Verbindings- en aanverwante TechnologieŽn, te Diemen
In samenwerking met de Studieverzameling van de Faculteit Informatietechnologie en Systemen van de TU Delft

Idee, research, tekst en realisatie: Arthur O. Bauer
Fotografie en fotobewerking: Adri de Keijzer

Photographic impressions

Back to measurements page

Start