Radio Malabar

Herinneringen aan een boeiende tijd 1914 - 1945

Door: Klaas Dijkstra

(onderaan is de tekst op de boekachterflap weergegeven)

Om met de deur in huis te vallen: dit is een uniek boek!

Voor wie zich interesseert voor de radiotechniek uit het verleden, en in het bijzonder de totstandkoming en exploitatie van de radioverbinding tussen het voormalige Nederlands Oost-Indië en Nederland, is dit een absolute aanrader. Ik ben haast geneigd te schrijven ‘verplichte lectuur’.

Uit de titel van het boek zou de conclusie kunnen worden getrokken dat het boek alleen gaat over Malabar, het tegenstation in N.O.I. van Radio Kootwijk. Maar niets is minder waar. Wanneer in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbreekt is Dijkstra soldaat bij de eerste Companie der Telegraafafdeling van het regiment Genietroepen. Hij maakt deel uit van een groepje militairen dat proeven neemt met een verplaatsbaar stationnetje, bestaande uit een vonkzender en een ontvanger met electrolytische detector. Het vermogen voor de zender wordt geleverd door een soldaat op een soort fiets die een dynamo aandrijft.

Het is geen succes want het vermogen het zendertje is veel te gering. Na dit mislukte experiment wordt Dijkstra ingedeeld bij de Telegraafafdeling van het hoofdkwartier van het veldleger. In Oosterhout wordt een radiostation met krachtige vonkzender opgesteld. Uitvoerig beschrijft Dijkstra de problemen met het ophangen van de antenne aan een hoge kerktoren, het laden van de accu’s en de problemen met de zender en ontvanger.

Er doen geruchten de ronde dat in Nederland buitenlandse spionnen actief zijn die hun berichten per radio overbrengen naar hun basis. Om de zenders op te sporen worden proeven genomen met een richtingszoeker. Dit gebeurt onder leiding van sergeant Veder die later bekend zou worden als een van de oprichters van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie en als stichter van het Wetenschappelijk Radiofonds Veder. Het belangrijkste deel van de peiler is de zogenoemde goniometer (systeem Bellini-Tosi). De eerste wordt geleverd door het Technisch Bureau Wireless van H.H. Schotanus à Steringa Idzerda. Maar is wel erg duur. De goniometers voor de overige vijf peilstations worden door de militaire radiodienst zelf gemaakt in de eigen werkplaats van de intussen afgezwaaide Veder, die thuis ook een prachtig radiostation heeft ingericht.

In 1919 reflecteert Dijkstra op een advertentie waarin een Radiotechnisch Ambtenaar bij de P.T.T. Dienst in Nederlands Oost-Indië wordt gevraagd. Hij wordt aangenomen en eind 1920 vertrekt hij naar Indië. Te Malabar in de buurt van Bandoeng wordt een groot zendstation voor de langegolf gebouwd door de eminente radiopionier dr de Groot. Het bijbehorende ontvangstation is eerst gevestigd te Tjangkring en later te Rantja Ekek. Dijkstra komt daar onder leiding van de Groot te werken. Naast enkele gekochte zenders van het booglamp- en machinezendertype wordt een door de Groot ontworpen booglampzender van een enorm vermogen (2400 - 3600 kW) gebouwd. De antenne wordt opgehangen tussen de wanden van een bergkloof. Bijna onoverkomelijk zijn de talloze problemen en tegenslagen waarmee de Groot te maken krijgt. Dijkstra beschrijft zeer gedetailleerd, gelardeerd met anekdotes. Eindelijk kunt u lezen hoe met een booglampzender moet worden gewerkt. Dat is niet eenvoudig en het doet meer denken aan het bedienen van een stoomketel dan een radiozender. De Groot zet onvermoeibaar door en op 5 mei 1923 wordt een verbinding met Nederland met het nodige ceremonieel officieel geopend. (Het lukte echter op die dag niet een werkelijke verbinding met Nederland tot stand te brengen. Dijkstra gaat uitgebreid op de oorzaken en de politieke gevolgen van dit ‘desaster’ in, AOB) Tragisch is dat de langegolfverbinding al is achterhaald want dankzij de radiozendamateurs is intussen gebleken dat die verbinding op kortegolf net zo goed en vaak veel beter mogelijk is met een fractie van het zendvermogen van de booglampzender.

In 1927 gaat Dijkstra met zijn vrouw op verlof, waarbij hij tevens een aantal fabrieken en andere instellingen op radiogebied zal bezoeken. Als eerste gaat hij naar het Radiostation Kootwijk waar hij een aantal weken verblijft. Hij komt onder de hoede van dr. Koomans. Er is reeds een aantal zelfexciterende enkeltrapstelegrafiezenders op kortegolf in bedrijf. Koomans werkt tevens aan een VFO-gestuurde meertrapszender voor telefonie. Dijkstra steekt in Kootwijk veel op en gewapende met die kennis gaat hij terug naar Indië.

Hij gaat werken op het Radiolaboratorium te Bandoeng. Te Malabar heeft (had, het bericht van de Groots overlijden ontving Dijkstra tijdens zijn aankomst op Kootwijk, AOB) de Groot intussen ook een enkeltrapszender op een golflengte van 17,2 m gebouwd die in Nederland goed wordt ontvangen. Er wordt zelfs telefonie mee gepleegd. De kwaliteit laat wel het een en ander te wensen over.... . Dijkstra krijgt opdracht een telefoniezender te ontwerpen en bouwen met slechts vijf trappen, waaronder drie frequentieverdubbelaars, en met een vermogen van 80 kW.

En het lukt! Nu zowel in N.O.I. als Nederland goede kortegolftelefoniezenders in bedrijf zijn wordt het naast telegrafieverkeer ook mogelijk telefoongesprekken over radioverbinding te voeren. De gebruikers moeten daarvoor naar speciale spreekcellen die zich in de postkantoren van een aantal grote plaatsen bevinden. Na het ontwikkelen van goede echosperren kunnen de gesprekken ook via de telefoon thuis worden gevoerd. Een verdere verbetering is geheimtelefonie waardoor niet iedereen met een kortegolfontvanger de gesprekken kan afluisteren. Het radiolaboratorium neemt steeds verder in omvang toe. Zenders worden met tientallen tegelijk gebouwd, o.a. voor de Buitengewesten. Er worden kwartskristallen geslepen en zendbuizen met wolframgloeidraden gerepareerd. Ook voor installaties buiten de PTT. Omdat de mogelijkheden voor het plaatsen van kortegolfantennes te Malabar te beperkt zijn wordt een nieuw groot kortegolfzendstation gebouwd op een vlakte bij Dajeukolot.

Een ingrijpende gebeurtenis is de overgang van amplitudenmodulatie op eenzijbandmodulatie, waarvoor Koomans de aanzet geeft. De EZB-verbinding Nederland-Indië op kortegolf is de eerste in de wereld! Dijkstra is bij al deze activiteiten betrokken geweest.

Hieraankomt een abrupt einde met de bezetting van Indië door Japan in 1942. Na afloop van de oorlog komt het bedrijf weer moeizaam op gang. Dijkstra heeft hiervan alleen het begin meegemaakt want in december 1945 vertrekt hij als patiënt met het hospitaalschip ‘Oranje" naar Nederland. Dijkstra beperkt zich in dit boek niet alleen tot het beschrijven van de werkzaamheden waarbij hij was betrokken. Regelmatig geeft hij ook op heldere en begrijpelijke manier een stuk radiotheorie weg als inleiding tot de praktische toepassing ervan. Veel, heel veel techniek in dit boek. Maar Dijkstra laat het daar niet bij. Ruime aandacht besteedt hij ook aan de leefwijze in de tropen, het landschap, de omgang met het Indische personeel en hun gebruiken. In geen ander boek of tijdschrift trof ik zo’n volledige en deskundige beschrijving aan van wat er op radiogebied in het voormalige Nederlands Oost-Indië is gepresteerd. En dat is indrukwekkend! Maar ook de lezer zonder Indische achtergrond zal ervan genieten.

Grote waardering komt toe aan Arthur Bauer. Hij ontdekte het manuscript van Dijkstra tijdens zijn bemoeienis met de ontruiming van het voormalige zendstation Radio Kootwijk. Arthur onderkende het grote belang ervan en heeft tenslotte bereikt dat het als boek werd uitgegeven. Daarbij moesten vele ernstige problemen worden overwonnen. In het voorwoord van het boek leest u daarover.

Dick Rollema, PA0SE

Geciteerd uit ‘Electron’, november 2006 pagina’s 492-493

 

Achterflap tekst betreffende de inhoud van Klaas Dijkstra's boek 'Radio Malabar':

Klaas Dijkstra (1894 - 1976) was de oudste zoon uit een Fries gezin van vijf kinderen. Zijn verhaal begint, nadat hij in 1914 wordt opgeroepen voor de militaire dienstplicht. Hij wordt ingedeeld bij de afdeling voor lijntelegrafie van de Genie in Utrecht. Dit zal voor het verdere verloop van zijn leven van doorslaggevende betekenis blijken te zijn. Hij komt daar in aanraking met militaire zend- en ontvangtechniek, die toen, zeker in Nederland, nog in de kinderschoenen stond. Tijdens zijn diensttijd mocht hij zich voorbereiden op het toelatingsexamen van de net opgerichte MTS (vergelijkbaar met HTS en HBO) in Leeuwarden. Hij slaagde, en werd direct tot de tweede klas toegelaten. In oktober 1918 behaalde hij het einddiploma “elektrotechniek”. Eind 1919 reageerde hij op een advertentie, waarin personeel voor de “Radiodienst” van de PTT in Nederlands Oost-Indië werd gezocht. Zijn toelatingstest is succesvol, en eind 1920 arriveerde hij, met zijn echtgenote, op hun eerste standplaats Bandoeng op West-Java. De beroemd geworden Dr. de Groot gaf toen leiding aan de bouw van ’s werelds krachtigste zender in de Malabar kloof, teneinde radiocommunicatie met Nederland mogelijk te maken. Dijkstra woont en werkt enige jaren op het zendstation “Malabar”, waar hij tevens een tijdlang chef van de werkplaats is.

 

Zijn verhaal gaat echter véél verder dan alleen technische facetten, hij vertelt, op heel boeiende wijze, over interessante gebeurtenissen en kenmerkende “Indische” aspecten.

 

Deel twee van dit boek begint tijdens zijn eerste tropenverlof in Nederland (1927). Tijdens een studie- en werkbezoek aan het zendstation Radio Kootwijk, krijgt hij het bericht dat Dr. de Groot overleden is. Hiermee komt er een einde aan het toen al achterhaalde “lange golftijdperk” in Indië. Ook nu weer is Dijkstra getuige en deelgenoot van de snelle ontwikkelingen op het gebied van korte golf telecommunicatie.

Alhoewel hij tijdens de Japanse bezetting, als medewerker van het “Radiolaboratorium” in Bandoeng, niet direct in een concentratiekamp werd opgesloten, naderde onomkeerbaar het einde van zijn “radioloopbaan”.

Met het hospitaalschip “de Oranje” keerde hij eind 1945 ziek en uitgeput terug in het toen ontredderde Nederland. In 1947 wordt hij uiteindelijk volledig arbeidsongeschikt verklaard.

AOB

 

Het boek 'Radio Malabar' is te bestellen bij: Uitgeverij Emaus, Groenlo. Prijs 34,50 Euro exclusief porto via:  emausgrafisch@hetnet.nl

 

Back to: Dijkstra - Malabar main page

Start